Günümüz dünyasında, hangi türde ve tarzda olursa olsun her türlü bilgiyi gelecek kuşaklara aktarmak, geçmiş dönemlerden daha anlamlı ve değerli hâle getirmiştir. Bu sebeple uluslararası toplumda önem kazanan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak; kültürel miras ve bu mirasın katkısıyla oluşturulan kültür endüstrilerini harekete geçiren kültürel içerik kavramı, Türkiye’de de güçlenmeye başlamıştır.

Kültürün siyasi ve ekonomik güç kadar önemli bir faktör hâline geldiği günümüzde, bu belleğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, bütün insanlık için hayatî bir önem arz etmektedir. e-Aksaray Ansiklopedisi (EAA), böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak Aksaray ile ilgili her türlü bilgiyi genel ağ ortamında gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde insanlığın hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

EAA’nın hazırlanma amacı, Aksaray şehrinde nadir kullanılan ve yerele mahsus kelimeleri/bilgileri her yönüyle incelemek, ayrıca Aksaray ile ilgili çalışma yapmış nitelikli araştırmacılar tarafından açık bir dille, gerektiğinde görsel verilerle desteklenmiş bir düzen içinde, Aksaray’ın kültürünü, sosyal tarihini, doğal zenginliklerini, müesseselerini, yapılarını, yetişmiş önemli şahsiyetleri gibi pek çok konuyu araştırarak ansiklopedi kriterlerine uygun olarak hazırlamak ve geleceğe aktarmaktır.

Ansiklopedi Üst Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
Prof. Dr. Muhammed SARI
Doç. Dr. Ramazan ATA
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CAN
Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Murat AKIL

Editörler
Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
Prof. Dr. Muhammed SARI
Doç. Dr. Ramazan ATA

Editör Yardımcıları
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CAN
Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Murat AKIL

Alan Editörleri

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doç. Dr. Savaş KARAGÖZ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Doç. Dr. Seher KARAMAN ERKUL
Filoloji Temel Alanı Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ
Arş. Gör. Ergin ALTUNSABAK
Güzel Sanatlar Temel Alanı Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY
Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK AK
Öğr. Gör. Gamze URAY
Öğr. Gör. Yaşar MUSAOĞLU
İlahiyat Temel Alanı Doç. Dr. Ramazan ATA
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Öğr. Gör. Rana ATA ÜNSAL
Mühendislik Temel Alanı Prof. Dr. Hatim ELHATİP
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doç. Dr. Funda ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Gülen Oytun AKALIN
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı Prof. Dr. Muhammed SARI
Doç. Dr. Funda VARNACI UZUN
Öğr. Gör. Ferhat ATEŞ
Spor Bilimleri Temel Alanı Doç. Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY