Çorak Lavantası

Çorak Lavantası (Limonium lilacinum (Boiss) Wagenitz) Endemik Bitkiler Çoğunlukla kurak ve tuzlu topraklarda yaşamayı tercih eden Kardikenigiller (Plumbaginaceae) ailesinin en geniş cinsi olan Limonium Mill. (Kuduzotu)’a ait 1962 yılında Wagenitz tarafından yeni düzenleme ile bilim dünyasına tanıtılan bir türüdür. Kuduzotu (Limonium) Kardikenigiller (Plumbaginaceae) ailesinin Türkiye’deki altı cinsinden biridir. Ailenin birçok üyesinin tıbbi, ekolojik ve süs […]

Devamı

Şahman Buğdayı

Şahman BuğdayıYetiştiriciliği Yapılan Bitkiler Ülkemiz pek çok bitki türünde olduğu gibi, buğdayın da gen merkezi ve ilk kültüre alındığı ülkedir. Kimi tarihi kanıtlara göre, Anadolu’da 12 bin yıldan bu yana buğday tarımı yapılmaktadır. Geçen bu süre içinde çiftçiler farklı toprak, iklim ve çevre faktörlerine uyum sağlayan binlerce yerel buğday çeşitleri yetiştirmiştir. Yüksek verimli ıslah edilmiş […]

Devamı

Taşpınar Geveni

Taşpınar Geveni (Astragalus victoriae Podlech&Kirchoff)Endemik Bitkiler Baklagiller (Fabaceae) ailesinden Astragalus L. Christianophysa Podlech & Kirchhoff  seksiyounundan bir bitki türüdür.  Bu seksiyonun dünyadaki tek türü A.victoriae’dır. Türkiye için endemiktir. Astragalus (Geven) cinsine ait türlerin gen merkezi Avrasya’dır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 2900 tür ve alttür ile temsil edilen Astragalus cinsi bu sayı ile dünya üzerinde yayılış gösteren […]

Devamı