Cemâl Halvetî

CEMÂL HALVETÎ (ö. 899/1494) (Mutasavvıf, Müellif, Şâir, Halvetiyye’nin Cemâliyye Ana Kolunun Kurucusu) DOĞUMU – ADI – AİLESİ Hulvî’nin, Lemezât’ta “yakîn nurlarının ulaştırıcısı, mürşidlerin mert ve emini, hidayet ehlinin seçkini, akıl sahiplerinin imamı ve nefis yolunun mücâhidi” diyerek sitayişle bahsettiği Cemâl Halvetî, daha çok “Çelebi Halîfe” adıyla tanınmıştır. Kaynaklarda adı, genelde birbirine yakın olmakla birlikte bazı […]

Devamı

Şeyh Hâmid-i Velî (Somuncu Baba)

ŞEYH HÂMİD-İ VELÎ (SOMUNCU BABA) (d. 750/1349- ö. 815/1412) (Mutasavvıf, Müellif, Melâmî, Üveysî, Aksaray) DOĞUMU – İSMİ – AİLESİ Şeyh Hâmid-i Velî (öl. 815/1412), kaynakların ekserisine göre Kayseri’de doğmuştur. (Lamîi, 2016: 884; Mecdî, 1989: 74; Hoca Saadettin, 1979: 5/79; Lalîzâde (yz), 2456/128a) Kaynakların ekserisi Somuncu Baba’nın doğum yeri olarak Kayseri’yi gösterse de farklı kayıtlar da […]

Devamı

Cemâleddîn İshak-ı Karamânî

Cemâleddîn İshak-ı KaramânîAksaraylı Halvetî şeyhi Dönemin eserlerinde “Cemâl Halîfe”, “Cemâleddîn Cemâl”, “Şeyh Cemâl” gibi isimlerle de anılmıştır. Tosyavî, Cemâlî-zâdeler’den olup Şeyh Cemâlî Çelebi Halîfe”nin çok yakın akrabası, Nurullah Kılıç ise, amcası olduğunu yazmaktadır. “Karamanî” denildiğine göre, doğum yeri, o zaman Karaman Ülkesi’nde önemli bir şehir olan Aksaray’dır. İlk tahsilini nerede yaptığı bilinmemektedir. Konyalı’ya göre, Aksaray’da Cemâleddîn-i Aksarâyî Medresesi’nde başladığı tahsiline […]

Devamı