Aksaray şehrinde nadir kullanılan ve yerele mahsus kelimeleri/bilgileri her yönüyle incelemek; Aksaray’ın kültürü, sosyal tarihi, doğal zenginlikleri, müesseseleri, yapıları, yetişmiş önemli şahsiyetleri gibi pek çok konuyu araştırarak ansiklopedi kriterlerine uygun olarak hazırlamak ve geleceğe aktarmak adına, gerektiğinde görsel verilerle desteklenmiş bir düzen içinde elektronik ortamda Aksaray Ansiklopedisi hazırlanmaktadır.

ISBN : 978-605-69519-4-7