Osmanlı İdaresinde Aksaray

OSMANLI İDARESİNDE AKSARAY Aksaray’ın Osmanlı Egemenliğine Geçişi Karamanoğlu İbrahim Bey’in 1464’te ölümünden sonra oğulları arasında baş gösteren taht kavgası beyliğin bekasını tehlikeye düşürür. Karaman beylerinin birbirleriyle uğraştığı bir sırada meydana gelen Dulkadirli saldırısı üzerine Karamanlılar, Uzun Hasan’a müracaat edip müdahalesini isterler. Karaman-iline giren Uzun Hasan, Dulkadirli Türkmenlerini mağlubiyete uğrattıktan sonra; Konya, Aksaray, Develi, Beyşehir, Akşehir ve Kayseri’yi […]

Devamı

Hamidiye Mahallesi

HAMİDİYE MAHALLESİ Aksaray’ın merkez mahallelerinden biri olan Hamidiye Mahallesi, günümüzde Kalealtı caddesi sınırları içinde kalmaktadır. Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, mahalleyi tarif ederken kale surlarının mahallenin doğusundan geçerek Ulu Cami’de son bulduğunu ifade etmektedir. Tarihi, Osmanlı Devleti’ne dayanan mahallenin oluşumu, 1877-1878 yıllarından itibaren Osmanlı topraklarına Rusya’dan göç etmekte olan veya daha önceden Rumeli’ye iskân edilen Çerkezlerin […]

Devamı

Aksaray Vilayet Gazetesi

AKSARAY VİLAYET GAZETESİ Türk modernleşmesinin bir aracı olan gazeteler ve vilayet matbaacılığı, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e intikal eden en önemli kültürel değerler arasında olmuşlardır. Devletin resmî duyurularının taşraya kadar ulaşmasında, yerel sorun ve gelişmelerle ilgili halkı bilinçlendirme görevi üstlenen vilayet gazeteleri açısından Osmanlı basın hayatının başladığı Tanzimat dönemi, bir mihenk taşını temsil etmektedir. Zira 1864 Vilayet […]

Devamı

Gelveri Evleri

Gelveri EvleriAksaray / Güzelyurt Geleneksel Konut Dokusu Güzelyurt (Gelveri) kent dokusunda, eğimli topografyanın etkisiyle organik bir dokuda gelişen ve geleneksel mimariyi oluşturan ana elemanlar geleneksel konut birimleridir. Gelveri kent dokusu, geleneksel konut biriminin, en ilkel örneklerini ve tarih süreçlerini takip eden farklı dönem konut yapılarını bir arada barındırır. Yoğun olarak Gelveri evlerini içeren bu geleneksel […]

Devamı

Gelveri Gelini (Tanrıça Tanit)

Gelveri Gelini (Tanrıça Tanit)Mimari Yapılarda Görülen Taş Kabartma Bezemeler Tanrıça kültünün ilk tarihsel bulgularına bakıldığında, dünyanın farklı yerlerinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan farklı biçimlerde kadın figürlerine rastlanılmıştır. İştar, Kibele, İsis, Lilith, vb. farklı isimler verilen bu kadın figürlerinin birleştiği ortak nokta; koruyucu, bolluk, bereket ve doğurganlıktır. Dünya üzerinde yaşamış olan toplulukların birçoğu; duygu, […]

Devamı

Cıncıklı Mescid

Cıncıklı MescidCami, Mescid ve Vakıflar Halk arasında Cıncıklı Mescid adıyla bilinen yapı, bazı kaynaklarda Hacı Yusuf Mescidi olarak da geçer. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri 68.00- (1.28) numara ile kayıtlı olan mescit, Muhsin Çelebi Mahallesi, Taşpazar Sokak No:1 adresinde yer alır. Orijinal tek duvarının kalmış olduğu tahmin edilen […]

Devamı

Orhan Ağaçlı Turistik Tesisleri

Orhan Ağaçlı Turistik TesisleriBina ve Mekân İsimleri 1950’li yıllar ve sonrasında mimarlar ve mimarlık farklı bir arayış içerisine girmiştir. Avrupa’da gelişme gösteren ekonomik ve siyasi faaliyetler mimarlığı da etkisi altına almış ve mimarlar bu değişimlerden etkilenmiştir. Turistik tesisler ise tüm bu değişimin bir parçası olmuş ve Türkiye’ye gelen turistleri memnun etme isteği ile daha konforlu […]

Devamı

Aksaray Şifâhanesi

Aksaray Şifâhanesi(Medrese-i Darüşşifâ)Şifâhaneler Aksaray Darüşşifâsı, Aksaray Tımarhanesi veya Aksaray Bimarhanesi olarak bilinen medreseden ilk olarak Aksaraylı Kerimeddin Mahmud (d.? /ö. m.1332) Müsameret al-ahbar isimli eserinde söz etmektedir. Aksaray Şifâhanesi’nin bugün Şifâhane (Bimarhane-Tımarhane) Mahallesi olarak bilinen yerde olduğu bilinmektedir. Şifâhanenin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamasına rağmen, I. Alâeddin Keykubad döneminde […]

Devamı

Bedir Muhtar Türbesi

Bedir Muhtar TürbesiTürbeler Aksaray’ın doğusunda bulunan hafif meyilli tepenin eteğinde yapılmıştır. Bu bölge Aksaray’ın tarihî yapılarının yoğun olarak bulunduğu bir alandır. Günümüzde Aksaray’ın iki önemli mezarlığından birisi olan, “Bedir Muhtar Mezarlığı” burada bulunmaktadır. Tarihi süreçte kubbesi yıkılmış, kıble tarafındaki tuğla kemerleri kalmıştır. Bu tuğla kemerleri Anadolu Selçuklu dönemi eseri olduğunu göstermektedir. Daha sonra yıkılan duvarları […]

Devamı

Aksaray Belediyesi Tiyatro Binası

Aksaray Belediyesi Tiyatro Binası (Eski Gazhane)(Aksaray Belediyesi Yanıcı Maddeler Deposu)Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısı Aksaray Belediyesi Tiyatro Binası, Taşpazar Mahallesi’nde Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nin Şehit Yalçın Sevindi Caddesi ile kesiştiği kavşağın doğu köşesinde bulunmaktadır. Aslen ‘Aksaray Belediyesi Yanıcı Maddeler Deposu’ olarak inşa edilen yapı, Aksaray’da ihtiyaç duyulan ve bulunmayan yeni bir işlev önerisiyle dönüştürülerek tiyatro salonu haline […]

Devamı