Cemâlî Ailesi

Cemâlî AilesiCemâleddîn-i Aksarâyî’nin Soyundan Gelen Aile Osmanlı Devleti’nde “Cemâlî” büyük bir ailenin ortak adı olup dedeleri Cemâleddîn-i Aksarâyî’den (ö. h. 791/m.1388-1389?) ötürü Cemâlî, “Cemâlî-zâdeler” ve “Cemâleddîn-zâde” olarak şöhret bulmuşlardır. Bunun dışında aynı aileden gelenlerin hemen hepsi XVI. yüzyılda Cemâlî lâkabıyla eserlere alınmış olmasına rağmen M. Cavid Baysun ve onun görüşünü kabul eden Halil İnalcık, Türkçe ve İngilizce İslâm Ansiklopedileri’nde […]

Devamı

Şeyh Mehmed Çelebi Cemâlî

Şeyh Mehmed Çelebi Cemâlî (ö. h.903/m.1497-98) Aksaraylı Halvetî şeyhi Devrine yakın kaynaklara göre Fahreddîn-i Râzî’nin (ö. h. 606/m.1209) dördüncü batından evladı olan Cemâleddîn-i Aksarâyî (ö. h. 791/1388-89?) neslindendir. “Çelebi Halîfe” diye de şöhret bulmuştur. Muahhar kaynaklarda adı Mehmed; lakabı Hamîdüddîn; künyesi, Ebü’l-Füyûzât olarak kaydedilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki daha sonra müritleri, bazı özelliklerini göz önüne alarak ona […]

Devamı

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi(ö. h.932/m.1526)Osmanlı Şeyhülislâmı Nişancı Mehmed Paşa’nın, “Mevlânâ Sûfî Ali Çelebi el-Cemâlî”, Nişancı-zâde’nin, “Monla Ali b. Ahmed el-Cemâlî” şeklinde eserlerine aldıkları Ali Cemâlî Efendi’nin ismi, tam olarak Alâeddin Ali b. Ahmed b. Mehmed el-Cemâlî’dir. Halk arasında ise, fetva isteyen insanları bekletmemek için çalıştığı odanın penceresinden aşağı sarkıttığı zenbille cevapları geri  gönderdiği için Zenbilli Ali Efendi diye […]

Devamı

Pîrî Mehmed Paşa

Pîrî Mehmed Paşa(d.h. 868/1463?/ ö. m. 939/1533)Osmanlı Veziriazamı Cemâleddîn-i Aksarâyî (ö. h.791/m.1388-89 ?) evladından Çelebi Halife olarak bilinen Şeyh Mehmed Çelebi el-Cemâlî’nin (ö. h.903/m.1497-98) oğludur. Hz. Ebû Bekir’e kadar uzanan şeceresi, eserlerde değişik şekillerde verilmiştir. Bunlardan Ali Emiri Ktb. no. 87’de kayıtlı Münşeât Mecmuası’ndaki şecere en derli toplu olanıdır. Cemâleddîn-i Aksarâyî’nin mezar taşı kitabesi ile […]

Devamı

Abdullah Sabri Karter

Abdullah Sabri Karter(d.1867/ö.1939)Mebus, şair, Aksaray’ın ilk valisi Abdullah Sabri Bey, Bursa’da 13 Temmuz 1867 tarihinde Abdal Mehmet Mahallesi’nde doğmuştur. Babası Rüştiye İdadi Mektepleri Arapça ve Farsça hocası Hacı Ali Efendi olup annesi Zeliha Hanım’dır. İstanbul Aziz Efendi Sıbyan Mektebi’nde başlayan okul hayatı, Mahmûdiye İbtidâî Mektebi ve Rüşdiyesi ile devam etmiştir. Mülkiye’nin idadi kısmında liseyi tamamladıktan […]

Devamı

Medeni Berk

Medeni Berk(d.1913-ö.1994)Türk bankacı, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan, başbakan yardımcısı, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı, bürokrat, teknokrat Mehmet Medeni Berk 1913’te, bir Osmanlı subayı olan babasının görev icabı gittiği Arabistan’da dünyaya geldi. Aslen Aksaray Topakkaya (Çimeli) Köyünden olan Hamza Bey ve Safiye Hanım’ın dört çocuğundan biri olarak, Kutsal şehir Medine’de dünyaya gelmesinden esinlenen babası ona […]

Devamı